9.7.09

יכולת הריכוז בלימודים כפונקציה של הקירבה לתאריך המבחןאין תגובות: