31.10.09

קושי האנשים כפונקציה של בדידותםקצת אחרת - שיר בין ערביים (1974)


28.10.09

עוצמת התאורה לאורך היממה לטענת אביתר בנאי


אביתר בנאי - לילה כיום יאיר (2009)


26.10.09

הרכב השעות שנשארו ע"פ עידן רייכל


הפרוייקט של עידן רייכל - רוב השעות (2008)


18.10.09

צבע השמיים כפונקציה של שעות היממה ע"פ שלומי שבן (בשעון קיץ)


שלומי שבן - מוכן לאהבה (2007)