20.9.09

הסתברותם של אירועים כפונקציה של היום בשנה ע"פ נעמי שמר


נעמי שמר - בראש השנה (1971)