4.2.09

צבע השמיים כפונקציה של שעות היממה ע"פ ריטה (בשעון קיץ)


ריטה - ערב כחול עמוק (1994)


אין תגובות: